http://www.ratownictwo.e-biznes.org/

 

CENTRUM

SZKOLENIOWO-USŁUGOWE

      Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy medycznej, obsługą firm w zakresie BHP, P/POŻ, świadczy usługi pielęgniarsko-opiekuńcze.

  1. USŁUGI BHP, PPOŻ - stały nadzór, szkolenia, ocena ryzyka, dokumentacja wypadkowa, instrukcje bhp, bioz
  2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA - szkolenia, zaświadczenia wymagane przez PIP
  3. ZABEZPIECZANIE MEDYCZNE IMPREZ
  4. USŁUGI PIELĘGNIARSKIE - opieka, pielęgnacja, zastrzyki -w domu chorego!!!   

Usługi realizowane są przez Specjalistów w uzgodnionych z klientem terminach. Rozliczenia następują na podstawie faktury po realizacji usługi. 

                        zapraszamy do współpracy

                               kom 0 607-122-664
                        e-mail: 
csu.ratownictwo.bhp@wp.pl

 

            NAUKA JAZDY TO TYLKO W CENTRUM!www.centrum-osk.pl

www.centrum-osk.pl