http://www.ratownictwo.e-biznes.org/
Ratownictwo

PROFESJONALNE SZKOLENIA
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

zaświadczenia dla pracowników - wymagane przez PIP


Kurs spełnia wymagania nałożone na przedsiębiorców:

1. W znowelizowanym Kodeksie Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),

2. W Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

UWAGA PRACODAWCY!!

 Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia 3 - godzinnego.  Szkolenie to prowadzone będzie w formie aktywnego treningu, wszyscy uczestnicy w praktyczny sposób sprawdzą nowo nabyte umiejętności podczas ćwiczeń na fantomach do nauki resuscytacji. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.
Oczywiście dla grup zawodowych zwiększonego ryzyka proponujemy szkolenia dłuższe 4 - 6 -8 godzinne. Czas trwania szkolenia, program oraz liczebność grupy każdorazowo ustalamy z Klientem. Dzięki temu zajęcia nie będą miały przypadkowego przebiegu, a nastawione będą na spełnienie Państwa oczekiwań.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują  imienne zaświadczenia (akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy) o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
 
Zapraszamy również do współpracy

Ośrodki prowadzące szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Ośrodki Szkolenia Kierowców.

 

Nauka udzielania pierwszej pomocy wchodzi w skład programu szkolenia BHP.

Aby szerzenie zasad udzielania pierwszej pomocy nie było jedynie obowiązkiem (krótki wykład osoby, która nie jest związana zawodowo z ratownictwem, lub wyświetlenie filmu instruktażowego, który nie przekona słuchaczy do udzielania pomocy), proponujemy bardziej aktywną formę szkolenia. Na naszych szkoleniach uczestnicy nie tylko posiądą niezbędną wiedzę, ale dzięki ćwiczeniom praktycznym i symulacji poszczególnych zdarzeń - będą potrafili w sytuacji kryzysowej w prawidłowy sposób udzielić pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

         Pracownicy firm i instytucji, którzy uczestniczą w naszych zajęciach w ramach szkolenia BHP często podkreślają, iż najważniejszym i najciekawszym tematem podczas całego dnia wykładów było właśnie udzielanie pierwszej pomocy.


SZANOWNI DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH!!

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW

Programy naszych szkoleń opracowane zostały wspólnie z nauczycielami oraz psychologiem. Dzięki temu dostosowane zostały do poszczególnych grup wiekowych.
Pamiętajmy, obowiązek szkolenia nakłada na szkoły i placówki oświatowe Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia (…), podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Pamiętajmy jednak o tym, iż każdy nauczyciel powinien umieć udzielić pierwszej pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW
Szkolenie przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oferta obejmuje szkolenia 2, 4 i 6 - godzinne. Programy szkoleń oraz zakres przekazywanej wiedzy zostały ściśle przystosowane do poszczególnych grup wiekowych.Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy. Podczas trwania szkolenia odbywać się będą ćwiczenia na fantomach do resuscytacji i pozorantach. Jest to doskonały wstęp do dalszej edukacji na wyższych poziomach.Program w dużej mierze wzorowany jest na systemach szkolenia krajów zachodnich, gdzie świadomość społeczna odnośnie udzielania pomocy przez świadków zdarzenia jest o wiele wyższa niż w Polsce


Najlepszym owocem naszej współpracy może być uratowanie ludzkiego życia.

  
Szkolenia oferowane przez Centrum Szkoleniowo-Usługowe prowadzą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy Pogotowia Ratunkowego, Oddziału Ratunkowego posiadający duże doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz Certyfikat Akademii Medycznej do nauczania pierwszej pomocy, dzięki temu zajęcia nie będą miały formy "pustego wykładu". Liczne ćwiczenia praktyczne oraz symulacja niebezpiecznych zdarzeń oswoją Państwa z sytuacjami wymagającymi podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz programu szkolenia prosimy o kontakt.

 


Centrum Szkoleniowo-Usługowe
Świciński Krzysztof
10-010 Olsztyn
ul. Osińskiego 7/3
kom.
607-122-664
e-mail: csu.ratownictwo.bhp@wp.pl

Ponadto CSU oferuje:

 

  • USŁUGI BHP, P/POŻ –  stały nadzór, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja wypadkowa, instrukcjie bhp, bioz i.in.
  • ZABEZPIECZANIE MEDYCZNE IMPREZ
  • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE- opieka, pielęgnacja, zastrzyki w domu chorego!!!

RatownictwoRatownictwoRatownictwo