http://www.ratownictwo.e-biznes.org/
Ratownictwo
  Współpracujemy z wieloma zakładami pracy.
            Szkoliliśmy na terenie całego województwa pracowników :

- zakładu gazowniczego
- MCHELIN
- szkół i przedszkoli
- domów pomocy społecznej
- ochrony fizycznej
- kandydatów na kierowców
- wychowawców i opiekunki dzięciece
- administracyjno-biurowych
- hoteli i restauracji
- wyznaczonych do ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy
- zarządzających i kierujących zakładami pracy 

          Zapraszamy - każdego nauczymy udzielania pierwszej pomocy

RatownictwoRatownictwo